Algemene voorwaarden & certificaten

In het document hieronder ziet u onze algemene voorwaarden.

 

Wij beschikken over de volgende certificaten:

 • BRL 9320 – Productcertificaat bitumineus gebonden mengsels
 • FPC certificaat voor bitumineuze mengsels:
  • NEN-EN 13108-1 Asfaltbeton          
  • NEN-EN 13108-2 Asfaltbeton voor zeer dunne deklagen
  • NEN-EN 13108-5 Steenmastiekasfalt
  • NEN-EN 13108-7 Zeer open asfaltbeton
 • ISO 9001 – Kwaliteitsmanagementsysteem
 • ISO 14001 – Milieumanagementsysteem